Werk

De schilderijen bestaan uit diverse reeksen met eenzelfde
thema of uitgangspunt. Het werken in reeksen biedt de
mogelijkheid om een onderwerp uit te diepen, te herhalen en te vervolgen.
Herhaling en variatie zijn twee belangrijke kenmerken. De
schilderijen zijn rusteloos en geconcentreerd tegelijk,
rusteloos in het voortdurende onderzoeken van de
schilderkunstige mogelijkheden en geconcentreerd in de
aandachtige precisie waarmee de compositie in balans is gebracht.
Ordening en vrij vorm, kader en vlak, kleur en lijn,
oppervlakte en diepte, figuratie en abstractie zijn hier de
weerkerende dualiteiten.